Notes legals

En cumpliment de l’article 10 de la llei 34/2002, el titular i propietari de la pàgina web, així com els dominis web, FTP i de correu associats és Copier, domiciliada a C. de Rupit 40, amb CIF B60786688.

Propietat intel·lectual

©2018 Copier, tots els drets d’explotació estan reservats. Tots els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut integre d’aquest lloc web són propietat de Copier, queda expressament prohibida la reproducció, retransmissió, copia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Aquells elements de la web que puguin ser distribuïts lliurament figuraran expressament indicats, així com les condicions particulars a les que està subjecta la seva utilització.

Així mateix queda expressament prohibit:

Presentar qualsevol pàgina pertanyent al lloc web a una finestra que no pertanyi a Copier mitjançant tècniques de disseny de marcs o “framing”.

La inserció de qualsevol imatge inclosa en el lloc web a una pàgina que no sigui de Copier mitjançant tècniques de vinculació en línia o “in line linking”.

La utilització de qualsevol element inclòs en el lloc web que causi perjudici a Copier, d’acord amb al normativa vigent.

Responsabilitat dels continguts i els enllaços

Copier no assumeix cap responsabilitat sobre les infraccions que puguin cometre els usuaris que visiten el lloc web o que utilitzen recursos pertanyents als dominis associats sense autorització ni tenir dret a això, o de derivats de la utilització de informació present en aquest que per errors tècnics no hagi estat reproduïda correctament. Copier es reserva el dret d’actualització i modificació de tota la informació sense previ avis.

 

Dades de caràcter personal: política de privacitat

A Espanya, la normativa aplicable és la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE).

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LPD) i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), l’informem que les dades personals que ens faciliti mitjançant sistemes inclosos en aquesta web passaran a formar part d’una base de dades amb titularitat i responsabilitat és de Copier.

Entenem que l’enviament lliure i voluntari d’informació per part de l’usuari a través de qualsevol dels sistemes inclosos en aquesta web implica el seu consentiment explícit per a procedir al tractament de les dades aportades. Així mateix, l’informem del dret que assisteix a accedir en tot moment a la informació, a rectificar-la o cancel·lar-la si així es notifica per escrit.

Copier assegura la confidencialitat de la informació que ens hagi aportat, i garanteix que en cap cas serà cedida a terceres persones o a altres organitzacions sense el consentiment explícit.

El software sota el que funciona aquest lloc web pugui recollir en determinades ocasions, i mentre l’usuari navega normalment per les seves pàgines, algunes dades personals en que la seva transmissió és inseparable de l’estructura en la que estan dissenyats els protocols de comunicació d’Internet. Aquesta informació no és recopilada amb l’objectiu d’identificar als usuaris, sinó que s’utilitza exclusivament per obtenir informació estadística anònima sobre l’us del lloc web i controlar el seu correcte funcionament a nivell tècnic, i, en tot cas, es cancel·la immediatament després d’utilitzar-la. La informació, que si es creues amb altres dades existents en altres organitzacions externes que recopilen dades de l’usuari (proveïdor d’accés a Internet, empresa de telefonia, etc.), podria oferir en determinades circumstàncies a una identificació d’aquest, només seria conservada i facilitada per Copier en cas de rebre un requeriment judicial al respecte.

Per qualsevol qüestió relacionada amb aquest tema, així com per sol·licitar la consulta, rectificació o cancel·lació de les teves dades, pots dirigir-te a:

Copier
C. de Rupit 40
08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 889 24 43
Fax 93 889 00 42
info@copier.es